Résidence Terschelling Wellness Waddenresort

Park-regelement

De voorschriften van dit regelement zijn verplicht voor eigenaren, gebruikers en alle overige personen die zich op het park bevinden, waaronder alle medewerkers van bedrijven die diensten en/of werkzaamheden uitvoeren op het park.

Wij houden niet van bordjes met geboden en verboden, noch van lange lijsten met voorschriften. Toch zijn er (soms ongeschreven) regels, die het gemeenschappelijk belang dienen. In het algemeen gelden op ons resort de normale fatsoens- en gedragsregels. Onze regels verwoorden ook wat vanzelfsprekend moet zijn. Als u twijfelt, dan is het het beste om even contact op te nemen met de receptie.

Dit regelement is opgesteld om de orde en veiligheid op het resort te waarborgen. Wanneer u Résidence Terschelling betreedt, aanvaardt u het onderhavige regelement en volgt u de door de medewerkers van het resort gegeven aanwijzingen op. Bestaande bepalingen van de Nederlandse wetgeving blijven door dit park-regelement onaangetast.

Résidence Terschelling streeft ernaar een verblijf aan te bieden met een hoge belevingsstandaard, waar het resort en de appartementen er verzorgt uitzien.

Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid tijdens het verblijf op ons resort ligt bij de hoofdhuurder. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht aan eigendommen van Résidence Terschelling. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of beschadiging in welke vorm dan ook van eigendommen van gasten of bezoekers, voor zover er geen sprake is van grove nalatigheid van Résidence Terschelling. 

Afval

Huisafval kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container deponeren aan de voorkant het gebouw, doormiddel van de sleuteltag kunt u deze openen. Er zijn glas- en papiercontainers aan de zijkant van het gebouw. Houd uw appartement en directe omgeving vrij van afval. Laat uw afval niet buiten op het terras staan, aangezien de meeuwen deze zakken openen en de inhoud verspreiden over het terrein.

Gebruikte batterijen kunt u afgeven bij de receptie.

Bezoekers

Bezoekers hebben vrij toegang tot het resort en vallen tijdens hun verblijf op Résidence Terschelling onder de verantwoordelijkheid van de hoofdhuurder. Zij dienen voor sluitingstijd van de receptie te zijn aangemeld voor een eventuele overnachting.

Bezoekers onder de 18 jaar

Bezoekers van 18 jaar en jonger zijn helaas niet toegestaan op het resort zonder voorafgaande goedkeuring en een borg van 250 euro per persoon. Deze maatregel is ingevoerd om ervoor te zorgen dat alle gasten kunnen genieten van een ontspannen en zorgeloze vakantie-ervaring.

Geluid

 • Het is niet toegestaan radio’s, tv’s, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere gasten.
 • Tussen 22.00 uur en 07.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. In die periode is stilte geboden.
 • Er is sprake van overlast indien lawaai voor naastgelegen appartementen hinderlijk is. Houdt u rekening met uw buren.

Indien u voor overlast zorgt, mag Résidence Terschelling de verhuurperiode per direct beëindigen zonder dat u recht heeft op restitutie van uw betaling.

Huisdieren

Huisdieren zijn alleen toegestaan in de appartementen die hiervoor zijn aangemerkt. In de hiervoor aangemerkte appartementen zijn maximaal twee huisdieren per appartement toegestaan. Huisdieren dienen te allen tijde aangemeld te worden bij de receptie. Nadat het geldende tarief is voldaan, zijn de dieren welkom. Honden dienen op het resort altijd aangelijnd te zijn. Zorg ervoor dat zij geen overlast bezorgen. Eventuele onverhoopte ‘ongelukjes’ op het terrein dienen direct door de ‘baas’ opgeruimd te worden. Huisdieren van bezoekers vallen ook onder bovenstaande regels.

Parkeren

U kunt parkeren op het daarvoor bestemde centrale parkeerterrein.

Rechten en verplichtingen huurder

 • De appartementen mogen slechts gebruikt worden als (tweede) vakantiehuis.
 • Huurder mag het gehuurde niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen.
 • Het is huurder verboden de bedden zonder lakens en slopen te beslapen.
 • Het is verboden vuur te stoken op het resort.
 • Ook frituren, gourmetten en barbecueën is niet toegestaan, dit in verband met het brandalarm.
 • Het is niet toegestaan het meubilair te verplaatsen.

Roken

Roken is in het gehele resort niet toegestaan. Het gebruik van soft- en/of harddrugs is te allen tijde niet toegestaan op het resort en zal directe verwijdering van het resort tot gevolg hebben.

Jongerengroepen

Résidence Terschelling neemt geen boekingen aan van jongeren groepen. 

Schoonmaak

Wanneer u bij aankomst constateert dat ondanks alle zorg en inspanning het appartement op bepaalde onderdelen niet schoon is, dient u dit direct te melden bij de receptie. Bij ernstige schade of dringende reparaties dient u direct contact op te nemen met de receptie, die maatregelen zal treffen om de problemen te verhelpen.

De gast dient het appartement als volgt op te leveren:

 • Geen vuile vaat laten staan
 • Leeghalen van de vaatwasser
 • Beddengoed afhalen
 • Vuilniszak in de daarvoor bestemde container deponeren.

Bij niet juist gebruik of achterlaten van het appartement, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige bevuiling, kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend, welke u verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 Zwembad & Wellness

 1. De waterdiepte in ons zwembad is maximaal 1.40 meter. Wij houden géén toezicht.
 2. Het zwembad is uitsluitend toegankelijk voor gasten van het resort.
 3. Onze wellness faciliteiten zijn alleen toegankelijk voor volwassenen van 18 jaar of ouder. 
 4. Kinderen zonder zwemdiploma mogen uitsluitend het zwembad in met zwemvleugels/-bandjes en onder begeleiding van ouderen.
 5. Het dragen van gepaste badkleding is verplicht.
 6. Balspelen zijn niet toegestaan in ons zwembad.
 7. Uit hygiënisch oogpunt verzoeken wij u geen eten en drinken mee te nemen.
 8. Uit veiligheidsoogpunt is rennen, duiken en springen niet toegestaan.
 9. Gelieve uw schoenen te plaatsen in de daarvoor bestemde vakken/rekken en niet aan te houden in de zwemzaal en kleedruimte. Dit i.v.m. hygiëne.
 10. Het kinderbad is alleen bedoeld voor onze kleinste gasten.
 11. In ons zwembad mag niet gerookt worden.
 12. Gelieve voor het zwemmen te douchen.
 13. Ouders/opvoeders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 14. De in ons zwembad en wellness aangebrachte aanwijzingen dienen te worden nageleefd.
 15. Gebruik van ons zwembad en de wellness-faciliteiten zijn geheel op eigen risico.

Dit regelement kan te allen tijde door de VVE worden aangevuld of gewijzigd na goedkeuring van de respectievelijke ledenvergadering.

Overtredingen van het regelement zoals beschreven kunnen leiden tot verwijdering van het resort.